O que se leva desta vida é a vida que se leva

O que se leva desta vida é a vida que se leva !